Σπουδές – τίτλοι

Σπουδές – τίτλοι

1992-1998

Ιατρική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Βαθμός: Λίαν Καλώς (7,27)

1999-2007

Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο: «Η συγκριτική επίδραση της βραχυχρόνιας χορήγησης της ροφεκοξίμπης, της μελοξικάμης, της ινδομεθακίνης και της πρεδνιζολόνης στην πώρωση των καταγμάτων. Πειραματική μελέτη σε λευκούς κονίκλους New Zealand.», με επιβλέποντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ορθοπαιδικής κ. Θεόφιλο Καραχάλιο.
Βαθμός: Άριστα (παμψηφεί)

2009

Λήψη ειδικότητας Ορθοπαιδικής, Θεσσαλονίκη

Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On TwitterVisit Us On Google Plus