Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές

1. Hantzidis P., Papadopoulos A., Kalabakos C., Boursinos L., Dimitriou C.G. : Brucella cervical spondylitis complicated by spinal cord compression: a case report. Cases Journal 2009, 2:6698 | Πλήρες κείμενο .Pdf
2. Boursinos L.A., Karachalios T., Poultsides L., Malizos K.N.: Do Steroids, Conventional Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs and Selective COX-2 Inhibitors adversely Affect Fracture Healing? J Musculoskelet Neuronal Interact 2009; 9(1):44-52 | Πλήρες κείμενο .Pdf
3. Karachalios T., Boursinos L.A., Poultsides L., Khaldi L., Malizos K.N.: The effects of short term administration of low therapeutic doses of anti-COX-2 agents on fracture healing: An experimental study in rabbits. J Bone Joint Surg [Br] 2007;89-B:1253-60. | Πλήρες κείμενο .Pdf
4. Boursinos L.A., Dimitriou C.G.: Ulnar Nerve Compression in the Cubital Tunnel by an Epineural Ganglion: A Case Report. Hand 2007;2:12–15 | Πλήρες κείμενο .Pdf
5. Dimitriou C., Tsiouri C., Boursinos L., Chalidis B., Alaseirlis D.: Bilateral endoscopic carpal tunnel release. J Hand Surg Br 2007;32(Suppl 1):102 | Πλήρες κείμενο .Pdf

Δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά με κριτές

1. Παπαδόπουλος Α., Μπουρσινός Λ., Ζαχαράκη Θ.: Πειραματικά μοντέλα στην ιστομηχανική αρθρικού χόνδρου. Ανασκόπηση. Ορθοπαιδική 2008;21(1):39-50
2. Μπουρσινός Λ., Παπαδόπουλος Α.: Κατάγματα βραχιονίου. Νεώτερες τάσεις και τεχνικές χειρουργικής αντιμετώπισης. Ορθοπαιδική 2008;21(3):11-25

Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια με κριτές

1. Boursinos L., Chantzidis P., Papadopoulos A., Tsiampa V., Dimitriou C.: Mid-term clinical and radiological results of percutaneous kyphoplasty in the management of osteoporotic vertebral compression fractures. 10th EFORT European Congress, Vienna, Austria, June 2009
2. Tsiampa V., Boursinos L., Tepetzis I., Chantzidis P., Dimitriou C.: Post-traumatic wrist arthritis managed with four corner fusion and spider plate: 11 cases. 10th EFORT European Congress, Vienna, Austria, June 2009
3. Dimitriou C., Tsiouri C., Boursinos L., Chalidis B., Alaseirlis D.: Bilateral endoscopic carpal tunnel release. XII Congress of Federation of European Societies for Surgery of the Hand, Athens, June 2007. Final programme p.32
4. Dimitriou C., Boursinos L., Tsiouri C., Mantzios L., Hitzios A.: Distal ulnal nerve compression due to an epineural ganglion in the canal of Guyon. A case report. XII Congress of Federation of European Societies for Surgery of the Hand, Athens, June 2007. Final programme p.57
5. Dimitriou C., Tsiouri C., Boursinos L., Alaseirlis D.: Distal ulnar translocation for the treatment of a giant cell tumor of the distal radius. A thirteen years follow-up. XII Congress of Federation of European Societies for Surgery of the Hand, Athens, June 2007. Final programme p.57
6. Boursinos L.A., Karachalios T., Poultsides L., Khaldi L., Zacharaki T., Malizos K.N.: The effects of short term administration of therapeutic doses of anti-COX-2 agents on fracture healing. An experimental study in rabbits. 8th EFORT European Congress, Florence, Italy, May 2007

Ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια με κριτές

1. Τσιαμπά Β., Μπουρσινός Λ., Τοψής Δ., Ζαχαρόπουλος Ζ., Δημητρίου Χ.: Παρεμβολή τένοντα μακρού απαγωγού σε 40 περιπτώσεις αρθρίτιδας βάσης αντίχειρα. 14ο Ετήσιο Κοινό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χεριού και Άνω Άκρου και Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής, Πάτρα Σεπ 2008.
2. Χαντζίδης Π., Μπουρσινός Λ., Χίτζιος Α., Λάκκος Θ., Ζαχαρόπουλος Ζ., Δημητρίου Χ.: Μεσοπρόθεσμα κλινικά και ακτινολογικά αποτελέσματα της διαδερμικής κυφοπλαστικής στην αντιμετώπιση οστεοπορωτικών καταγμάτων σπονδυλικής στήλης. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης «Εκφυλιστικές Παθήσεις της Σπονδυλικής Στήλης», Χαλκιδική Οκτ 2008. Περίληψη: Τόμος Περιλήψεων Συνεδρίου:88-89.
3. Χαντζίδης Π., Παπαδόπουλος Α., Ζαχαρόπουλος Ζ., Μπουρσινός Λ., Τοψής Δ., Δημητρίου Χ.: Η χρήση του μεσακανθίου συστήματος δυναμικής σταθεροποίησης Wallis στην αντιμετώπιση της εκφυλιστικής νόσου της οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης. 27ο Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας Θράκης, Χαλκιδική 2008. Περίληψη: Ορθοπαιδική 2008;21(suppl 1):35.
4. Χαντζίδης Π., Μπουρσινός Λ., Παπαδόπουλος Α., Λάκκος Θ., Τσιαμπά Β., Δημητρίου Χ.: Πρώιμα κλινικά και ακτινολογικά αποτελέσματα της κυφοπλαστικής στην αντιμετώπιση οστεοπορωτικών σπονδυλικών καταγμάτων. 27ο Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας Θράκης, Χαλκιδική 2008. Περίληψη: Ορθοπαιδική 2008;21(suppl 1):37-38.
5. Καλαμπάκος Χ., Τσάγιας Ι., Μπουρσινός Λ., Μάντζιος Λ., Παπαδόπουλος Α., Δημητρίου Χ.: Προληπτικός έλεγχος νεογνών για αναπτυξιακή δυσπλασία ιχίου – Μακροχρόνια αποτελέσματα. 27ο Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας Θράκης, Χαλκιδική 2008. Περίληψη: Ορθοπαιδική 2008;21(suppl 1):81-82.
6. Μπουρσινός Λ., Χαντζίδης Π., Παπαδόπουλος Α., Μάντζιος Λ., Καλαμπάκος Χ., Δημητρίου Χ.: Ενίσχυση μεταλλικής κοτυλιαίας πρόθεσης με πλάκα για την αντιμετώπιση υποτροπιάζοντος εξαρθρήματος ολικής αρθροπλαστικής ισχίου. 27ο Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας Θράκης, Χαλκιδική 2008. Περίληψη: Ορθοπαιδική 2008;21(suppl 1):120-121.
7. Τσιαμπά Β., Παπαδόπουλος Α., Μπουρσινός Λ., Δημητρίου Χ.: Χρόνια αστάθεια περιφερικής κερκιδωλενικής άρθρωσης. Εγχείρηση Adams. 27ο Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας Θράκης, Χαλκιδική 2008. Περίληψη: Ορθοπαιδική 2008;21(suppl 1):128.
8. Μπουρσινός Λ.Α., Καραχάλιος Θ., Πουλτσίδης Λ.Α., Χάλντι Λ., Μαλίζος Κ.Ν.: Η επίδραση των σύγχρονων και συμβατικών μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών παραγόντων στο φαινόμενο της πώρωσης. 5ο Ετήσιο Σεμινάριο του Τμήματος Έρευνας της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., Λάρισα Δεκ 2007.
9. Χαντζίδης Π., Γκέτσος Α., Τηλαβερίδης Π., Μάντζιος Λ., Μπουρσινός Λ., Δημητρίου Χ.: Μικρής παρεμβατικότητας ολική αρθροπλαστική γόνατος (MIS). 21ο Ετήσιο Συνέδριο Επανορθωτικής Χειρουργικής Ισχίου και Γόνατος, Αθήνα Νοε 2007. Περίληψη: Τόμος Περιλήψεων Συνεδρίου:36-37.
10. Φράγκου Ι., Χίτζιος Α., Τηλαβερίδης Π., Μάντζιος Λ., Μπουρσινός Λ., Καλαμπάκος Χ., Γκέτσος Α., Δημητρίου Χ.: Αποκατάσταση φλεγμονωδών τραυμάτων – επιπεπλεγμένων ανοικτών καταγμάτων με την συνδρομή κλειστού συστήματος αναρρόφησης υπό αρνητική πίεση – VAC. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, Χαλκιδική 4-7 Οκτωβρίου 2007. Περίληψη: Τόμος Περιλήψεων Συνεδρίου:57-58.
11. Μάντζιος Λ., Χαντζίδης Π., Τηλαβερίδης Π., Γκέτσος Α., Μπουρσινός Λ., Δημητρίου Χ.Γ.: Αντιμετώπιση των καταγμάτων της διάφυσης του βραχιονίου. 63ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, Αθήνα, 9-13 Οκτωβρίου 2007. Περίληψη: Τόμος Περιλήψεων Συνεδρίου:82.
12. Αλασεϊρλής Δ., Καλαμπάκος Χ., Μπουρσινός Λ., Μάντζιος Λ., Δημητρίου Χ.: Χειρουργική θεραπεία με τοποθέτηση οστικών αυτομοσχευμάτων στον αντίχειρα και τον δείκτη ασθενούς με νόσο του Gorham. 63ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, Αθήνα, 9-13 Οκτωβρίου 2007. Περίληψη: Τόμος Περιλήψεων Συνεδρίου:143.
13. Μάντζιος Λ., Μπουρσινός Λ., Τηλαβερίδης Π., Τσάγιας Ι., Δημητρίου Χ.: Κατάγματα άνω άκρου του μηριαίου στον αναπτυσσόμενο σκελετό – επιπλοκές. 12ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Ορθοπαιδικής Παίδων – Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., Χερσόνησος Κρήτης 2007. Περίληψη: Τόμος Περιλήψεων Συνεδρίου:26.
14. Μπουρσινός Λ.Α., Καρατζέτζος Χ., Ζαχαρόπουλος Ζ., Δημητρίου Χ.: Θραύση κεφαλής ολικής αρθροπλαστικής ισχίου. 26ο Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας Θράκης, Θεσσαλονίκη 2007. Περίληψη: Ορθοπαιδική 2007;20(suppl 1):93-94.
15. Μπουρσινός Λ.Α., Μάντζιος Λ., Χίτζιος Α., Χαντζίδης Π., Δημητρίου Χ.: Οπίσθιο εξάρθρημα αγκώνα με συνοδό συντριπτικό κάταγμα 5 τεμαχίων κεφαλής κερκίδος. Ανακατασκευή και επανατοποθέτηση κεφαλής. 26ο Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας Θράκης, Θεσσαλονίκη 2007. Περίληψη: Ορθοπαιδική 2007;20(suppl 1):74.
16. Μάντζιος Λ., Μπουρσινός Λ., Τηλαβερίδης Π., Τσάγιας Ι., Δημητρίου Χ.: Κατάγματα άνω άκρου του μηριαίου στον αναπτυσσόμενο σκελετό – επιπλοκές. 26ο Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας Θράκης, Θεσσαλονίκη 2007. Περίληψη: Ορθοπαιδική 2007;20(suppl 1):43.
17. Μπουρσινός Λ.Α., Καραχάλιος Θ., Πουλτσίδης Λ.Α., Χάλντι Λ., Μαλίζος Κ.Ν.: Η επίδραση της βραχυχρόνιας χορήγησης της πρεδνιζολόνης, της ινδομεθακίνης, της μελοξικάμης και της ροφεκοξίμπης στην πώρωση των καταγμάτων. Πειραματική εργασία σε λευκούς κονίκλους New Zealand. 62ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, Αθήνα, 4-8 Οκτωβρίου 2006. Περίληψη: Τόμος Περιλήψεων Συνεδρίου:20.
18. Δημητρίου X., Αλασεΐρλής Δ., Χαλίδης Β., Μπουρσινός Λ., Χίτζιος Α., Καρατζέτζος Χ.: Σύνδρομο πίεσης ωλενίου νεύρου στο κανάλι του Guyon λόγω ανατομικής παραλλαγής. 12ο Κοινό ετήσιο συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επαναρθωτικής Μικροχειρουργικής και Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού και Άνω Άκρου, Κυλλήνη 2006. Περίληψη: Τόμος Περιλήψεων Συνεδρίου:56.
19. Παπαδόπουλος Π., Δημητρίου Χ., Χαλίδης Β., Μπουρσινός Λ., Τηλαβερίδης Π.: Εφαρμογή στον ίδιο χρόνο αρθροπλαστικής ώμου και αγκώνα σε συνδυασμένη κάκωση άνω άκρου. 12ο Κοινό ετήσιο συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επαναρθωτικής Μικροχειρουργικής και Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού και Άνω Άκρου, Κυλλήνη 2006. Περίληψη: Τόμος Περιλήψεων Συνεδρίου:56.
20. Χαντζίδης Π., Μπουρσινός Λ., Χριστοφορίδης Α., Δημητρίου Χ.: Παραπληγία από Tbc σπονδυλοδισκίτιδα: αντιμετώπιση με πρόσθια και οπίσθια σπονδυλοδεσία. 25ο Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας Θράκης, Καστοριά, 27-30 Απριλίου 2006. Περίληψη: Ορθοπαιδική 2006;19(suppl 1):103.
21. Τσιάμης Ν.Γ., Μπουρσινός Λ., Τσιούρη Χ., Δημητρίου Χ.Γ.: Περίπτωση ισχαιμικής συρρίκνωσης Volkmann σε 10χρονο ασθενή. 25ο Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας Θράκης, Καστοριά, 27-30 Απριλίου 2006. Περίληψη: Ορθοπαιδική 2006;19(suppl 1):102.
22. Τσιούρη Χ., Μπουρσινός Λ., Δημητρίου Χ.: Ενδιαφέρον περιστατικό – Ράβδος σιλικόνης. 25ο Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας Θράκης, Καστοριά, 27-30 Απριλίου 2006. Περίληψη: Ορθοπαιδική 2006;19(suppl 1):98-99.
23. Μπουρσινός Λ.Α., Παραγεωργίου Ι., Καλαμπάκος Χ., Μάντζιος Λ., Δημητρίου Χ.: Γλομαγγείωμα ονυχοφόρου φάλαγγας δακτύλου χειρός από 25ετίας. 25ο Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας Θράκης, Καστοριά, 27-30 Απριλίου 2006. Περίληψη: Ορθοπαιδική 2006;19(suppl 1):98.
24. Μπουρσινός Λ.Α., Καραχάλιος Θ., Πουλτσίδης Λ.Α., Χάλντι Λ., Μαλίζος Κ.Ν.: Η επίδραση της βραχυχρόνιας χορήγησης της πρεδνιζολόνης, της ινδομεθακίνης, της μελοξικάμης και της ροφεκοξίμπης στην πώρωση των καταγμάτων. Πειραματική εργασία σε λευκούς κονίκλους New Zealand. 25ο Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας Θράκης, Καστοριά, 27-30 Απριλίου 2006. Περίληψη: Ορθοπαιδική 2006;19(suppl 1):90-91.
25. Παπαγεωργίου Ι., Μπουρσινός Λ.Α., Τσιούρη Χ., Δημητρίου Χ.: Οπισθιοεξωτερική αστάθεια αγκώνος. 25ο Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας Θράκης, Καστοριά, 27-30 Απριλίου 2006. Περίληψη: Ορθοπαιδική 2006;19(suppl 1):103-104.
26. Κανονίδου Ζ., Καντή Σ., Καρυστιανού Γ., Μπουρσινός Λ., Σαριδάκης Ε., Αηδόνη Φ.: Συγκριτική μελέτη 0,5% ροπιβακαΐνης και 0,5% βουπιβακαΐνης για αναλγησία με μασχαλιαίο μπλοκ σε ορθοπαιδικές επεμβάσεις άνω άκρου. 25Ο Συνέδριο Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας – Θράκης, Καστοριά 2006. Περίληψη: Ορθοπαιδική 2006;19(suppl 1):25-26.
27. Μπουρσινός Λ.Α., Καραχάλιος Θ., Πουλτσίδης Λ.Α., Χάλντι Λ., Μαλίζος Κ.Ν.: Η επίδραση της βραχυχρόνιας χορήγησης της πρεδνιζολόνης, της ινδομεθακίνης, της μελοξικάμης και της ροφεκοξίμπης στην πώρωση των καταγμάτων. Πειραματική εργασία σε λευκούς κονίκλους New Zealand. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών, Θεσσαλονίκη, 7-9 Απριλίου 2006. Περίληψη: Οστούν 2006;17(1):50.
28. Χαντζίδης Π., Τσιάμης Ν., Μπουρσινός Λ., Καλαμπάκος Χ., Monga F., Δημητρίου Χ.: Αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής ισχίου. 24ο Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας Θράκης, Χαλκιδική 2005. Περίληψη: Ορθοπαιδική 2005;18(1):45.
29. Μπουρσινός Λ.Α., Τσιούρη Χ., Δημητρίου Χ.Γ.: Πίεση ωλενίου νεύρου στην παρατροχίλια αύλακα από επινευρικό γάγγλιο: μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. 24ο Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας Θράκης, Χαλκιδική 2005. Περίληψη: Ορθοπαιδική 2005;18(1):113.
30. Βήνη Δ., Μπουρσινός Λ., Μανιάτη Μ., Θεοδώρου Μ., Λιάπη Α.: Λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού στο Κέντρο Υγείας Γόννων κατά τους μήνες Δεκέμβριο 1998 και Ιανουάριο 1999. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής, 1999. Περίληψη: Τόμος Περιλήψεων Συνεδρίου.
31. Αλεξίου-Δανιήλ Σ., Αντωνιάδης Α., Στυλιανάκης Α., Παπαγεωργίου Β., Μπουρσινός Λ., Παπαγεωργίου Βαρ., Παπακωνσταντίνου Χ.: Συχνότητα των λοιμογόνων παραγόντων που προκαλούν άτυπες πνευμονίες στη Β. Ελλάδα τα έτη 1990-1995. 9Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής, 1997. Περίληψη: Τόμος Περιλήψεων Συνεδρίου.
32. Παπαγεωργίου Βαρ., Παπακωνσταντίνου Χ., Παπαγεωργίου Β., Μπουρσινός Λ.: Γυρεοαλλεργιογόνα φυτά στο Ν. Χαλκιδικής. Μια πρώτη απόπειρα αδρής χαρτογράφησης τους. 9Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής, 1997. Περίληψη: Τόμος Περιλήψεων Συνεδρίου.
33. Παπακωνσταντίνου Χ., Παπαγεωργίου Βαρ., Παπαγεωργίου Β., Μπουρσινός Λ.: Μελέτη αλλεργικού βρογχικού άσθματος στο Νομό Χαλκιδικής. 9Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής, 1997. Περίληψη: Τόμος Περιλήψεων Συνεδρίου.

Προσκεκλημένες ομιλίες

1. Μπουρσινός Λ.: Κατάγματα βραχιονίου. Αντιμετώπιση της βλάβης του κερκιδικού νεύρου σε κατάγματα βραχιονίου: Συντηρητική και χειρουργική αντιμετώπιση καταγμάτων βραχιονίου.
Εισηγητής σε στρογγυλή τράπεζα, 26ο Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας Θράκης, Θεσσαλονίκη 2007

2. Μπουρσινός Λ.: Αρθρίτιδα βασικής άρθρωσης αντίχειρος: Διάγνωση – Ταξινόμηση – Επιλογές συντηρητικής αγωγής
Εισηγητής σε στρογγυλή τράπεζα, 12ο Κοινό ετήσιο συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επαναρθωτικής Μικροχειρουργικής και Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού και Άνω Άκρου, Κυλλήνη 2006

3. Μπουρσινός Λ.: Ενδομυελική ήλωση καταγμάτων μακρών οστών: κατάγματα βραχιονίου.
Εισηγητής σε στρογγυλή τράπεζα, 24ο Ετήσιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας Θράκης, Χαλκιδική 2005

4. Μπουρσινός Λ.: Κατάγματα σφυρών
Εισηγητής σε στρογγυλή τράπεζα σε μαθήματα που οργανώθηκαν από την Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ., Θεσσαλονίκη 2001

Ομιλίες σε εκπαιδευτικά μαθήματα

1. Μπουρσινός Λ., Δημητρίου Χ.: Θραύση κεφαλής ολικής αρθροπλαστικής ισχίου.
Διανοσοκομειακή Συνάντηση Ιατρών Ορθροπαιδικών Κλινικών Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ., Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο Φεβρουάριος 2008

2. Μπουρσινός Λ., Χαντζίδης Π.: Υποτροπιάζον εξάρθρημα ολικής αρθροπλαστικής ισχίου.
Διανοσοκομειακή Συνάντηση Ιατρών Ορθροπαιδικών Κλινικών Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ., Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο Μάιος 2007

3. Μπουρσινός Λ., Δημητρίου Χ.: Επώδυνος ώμος
Διανοσοκομειακή Συνάντηση Ιατρών Ορθροπαιδικών Κλινικών Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ., Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο Μάρτιος 2006

4. Μπουρσινός Λ., Χαντζίδης Π.: Ραχιαλγία
Διανοσοκομειακή Συνάντηση Ιατρών Ορθροπαιδικών Κλινικών Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ., Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο Απρίλιος 2005

5. Μπουρσινός Λ., Δημητρίου Χ.: Παγίδευση ωλενίου νεύρου στον αγκώνα.
Διανοσοκομειακή Συνάντηση Ιατρών Ορθροπαιδικών Κλινικών Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ., Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο Απρίλιος 2005

6. Μπουρσινός Λ., Ντάνης Γ., Παπαβασιλείου Α., Κουκάκης Α., Γεωργιάννος Δ.: Μετατραυματικό άλγος ποδοκνημικής – Διαχωριστική οστεοχονδρίτιδα αστραγάλου.
Διανοσοκομειακή Συνάντηση Ιατρών Ορθροπαιδικών Κλινικών Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ., 424 Γ.Σ.Ν.Ε. Δεκ 2000

7. Κουκάκης Α., Μπουρσινός Λ., Γεωργιάννος Δ., Ντάνης Γ., Παπαβασιλείου Α.: Επώδυνο ισχίο ενήλικα – Διαγνωστικοί προβληματισμοί.
Διανοσοκομειακή Συνάντηση Ιατρών Ορθροπαιδικών Κλινικών Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ., 424 Γ.Σ.Ν.Ε. Δεκ 2000

8. Κουκάκης Α., Γεωργιάννος Δ., Ντάνης Γ., Παπαβασιλείου Α., Μπουρσινός Λ.: Σπονδυλολίσθηση ΟΜΣΣ.
Διανοσοκομειακή Συνάντηση Ιατρών Ορθροπαιδικών Κλινικών Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ., 424 Γ.Σ.Ν.Ε. Δεκ 2000

9. Ντάνης Γ., Παπαβασιλείου Α., Κουκάκης Α., Γεωργιάννος Δ., Μπουρσινός Λ.: Κάταγμα πτέρνας.
Διανοσοκομειακή Συνάντηση Ιατρών Ορθροπαιδικών Κλινικών Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ., 424 Γ.Σ.Ν.Ε. Δεκ 2000

10. Γεωργιάννος Δ., Ντάνης Γ., Παπαβασιλείου Α., Κουκάκης Α., Μπουρσινός Λ.: Ψευδάρθρωση σκαφοειδούς – Θεραπευτική προσέγγιση.
Διανοσοκομειακή Συνάντηση Ιατρών Ορθροπαιδικών Κλινικών Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ., 424 Γ.Σ.Ν.Ε. Δεκ 2000

11. Γεωργιάννος Δ., Παπαβασιλείου Α., Κουκάκης Α., Μπουρσινός Λ., Ντάνης Γ.: Κάταγμα κοτύλης σε πολυτραυματία.
Διανοσοκομειακή Συνάντηση Ιατρών Ορθροπαιδικών Κλινικών Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ., 424 Γ.Σ.Ν.Ε. Δεκ 2000

12. Παπαβασιλείου Α., Κουκάκης Α., Γεωργιάννος Δ., Μπουρσινός Λ., Ντάνης Γ.: Σπάνια επιπλοκή ολικής αρθροπλαστικής γόνατος (κάταγμα κοπώσεως κνήμης).
Διανοσοκομειακή Συνάντηση Ιατρών Ορθροπαιδικών Κλινικών Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ., 424 Γ.Σ.Ν.Ε. Δεκ 2000

13. Παπαβασιλείου Α., Μπουρσινός Λ., Ντάνης Γ., Κουκάκης Α., Γεωργιάννος Δ.: Ανοιχτό κάταγμα μηριαίου – Διατομή ισχιακού νεύρου.
Διανοσοκομειακή Συνάντηση Ιατρών Ορθροπαιδικών Κλινικών Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ., 424 Γ.Σ.Ν.Ε. Δεκ 2000

 

Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On TwitterVisit Us On Google Plus