Οπίσθια διασωματική οσφυϊκή σπονδυλοδεσία με κλωβό – Lumbar Spine surgery Posterior Interbody Vertebral fusion with cage.

Visit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On TwitterVisit Us On Google Plus